Forrige side Næste side

Kort over området med Frederik II's kanal

Klik på kortet, hvis du vil forstørre. Frederik II's kanal er markeret med en rød linje (stiplet, hvor kanalen er pløjet bort). Med violet stiplet linje er vist den skønnede beliggenhed af kanalen til Slettebjerget. De gule stiplede linjer markerer vandskel og naturlige volde. De fuldt optrukne gule linjer markerer diger og dæmninger. De blå gennemsigtige områder markerer drænede dødishuller samt den tidligere opdæmmede Kollerød Sø. Randmorænens højder over 60 meter er markeret med gule og rødlige gennemsigtige farver.

Luftfoto: COWI A/S

Del på facebook

Forrige side Næste side