Forrige side Næste side

Referencer og links

V. Milthers (1922): Nordøstsjællands geologi. København 1922.

Michael Houmark-Nielsen, Johannes Krüger og Kurt Henrik Kjær (2005): Geoviden, nr. 2, 2005.

Michael Houmark-Nielsen (1981): Glacialstratigrafi i Danmark øst for Hovedopholdslinien. Dansk geol. forening. Årsskrift for 1980.

Kurt H. Kjær, Michael Houmark-Nielsen and Niels Richardt (2003): Ice-flow patterns and dispersal of erratics at the southwestern margin of the last Scandinavian Ice Sheet: signature of palaeo-ice streams. Boreas 32, 130-148.

Kaj Hansen (1981): Morfologisk-geologiske studier i Nordøstsjælland, Geografisk Tidsskrift, Bind 81, 1981.

Steen Sjørring (1974): Klinterne ved Hundested, Dansk geol. forening, Årsskrift for 1973.

J.V. With-Jensen: Vandbygningsarbejder ved Frederiksborg. Frederiksborgs Amts Historiske Samfund, Hillerød 1946.

Google Earth (COWI A/S).

Hammersholt By, 1816-1861, matrikelkort

Frederik IIs kanaler af Stig Obel

SDFE kortviser

Fund og Fortidsminder

Peter Wåhlin (2011): Landskabet omkring Ny Hammersholt (pdf)

BLOG 8 (Peter Wåhlin skriver om diverse emner): Istidslandskabet i Nordøstsjælland

Madklummen (Min dygtige svigerdatter Carolina skriver om sydeuropæisk mad)

Odsherredvine (Carolina skriver om vinene fra Odsherred og Røsnæs)

NCLF (Carolina skriver om Nordisk Center for Lokale Fødevarer)Del på facebook

Forrige side Næste side